นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
2.86 THB
+0.02 (0.70%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,393,900
ราคาเปิด
2.82
วันก่อนหน้า
2.84
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.86 / 25,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.84 / 500,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.80 - 2.86
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.78 - 3.94