นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.24 THB
-0.06 (-1.82%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,625,300
ราคาเปิด
3.36
วันก่อนหน้า
3.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.28 / 7,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.24 / 840,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.24 - 3.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.14 - 4.36