นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
2.68 THB
-0.04 (-1.47%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
202,800
ราคาเปิด
2.70
วันก่อนหน้า
2.72
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.68 / 600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.66 / 12,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.62 - 2.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.14 - 5.20