นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
1.32 THB
-0.01 (-0.75%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
341,029,603
ราคาเปิด
1.32
วันก่อนหน้า
1.33
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.33 / 760,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.32 / 385,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.28 - 1.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.76 - 1.85