นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.38 THB
-0.24 (-6.63%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
37,460,800
ราคาเปิด
3.64
วันก่อนหน้า
3.62
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.38 / 118,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.34 / 100,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.24 - 3.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.14 - 5.05