นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.82 THB
-0.04 (-1.04%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,653,200
ราคาเปิด
3.86
วันก่อนหน้า
3.86
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.82 / 24,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.80 / 557,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.80 - 3.92
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.76 - 5.20