นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
4.12 THB
-0.02 (-0.48%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
628,600
ราคาเปิด
4.14
วันก่อนหน้า
4.14
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.12 / 48,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.10 / 212,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.10 - 4.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.76 - 5.20