นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.08 THB
+0.08 (2.67%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,095,000
ราคาเปิด
2.96
วันก่อนหน้า
3.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.08 / 682,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.04 / 796,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.96 - 3.08
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.86 - 4.36