นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.00 THB
+0.04 (1.35%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,240,700
ราคาเปิด
2.98
วันก่อนหน้า
2.96
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.00 / 52,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.98 / 127,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.94 - 3.04
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.14 - 4.62