นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
4.20 THB
-0.02 (-0.47%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,284,700
ราคาเปิด
4.22
วันก่อนหน้า
4.22
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.24 / 37,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.20 / 434,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.20 - 4.26
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.76 - 5.20