นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Previous Events
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
09 กันยายน 2562 Opportunity Day ไตรมาส 2/2562 สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603 เวลา 09.00 น. – 10.00 น.)
30 สิงหาคม 2562 เยี่ยมชมกิจการบริษัทจากกลุ่มนักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สถานที่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เวลา 14.30 น. – 16.00 น.
29 สิงหาคม 2562 บรรยายภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ สถานที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
28 สิงหาคม 2562 งานแถลงข่าว: ผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งปีแรก และทิศทางบริษัทในครึ่งหลังของปี 2562 สถานที่ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
13 มิถุนายน 2562 บรรยายภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ สถานที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ห้องอบรมชั้น 3
เวลา 13.15 น. – 14.30 น.
12 มิถุนายน 2562 Opportunity Day ไตรมาส 1/2562 สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
เวลา 11.20 น. – 12.35 น.