นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Previous Events
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 14.00 น.  สถานที่ประชุม : โรงแรมอวานี สุขุมวิท ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลลูม ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260