นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Previous Events
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562

เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ Sales Gallery โครงการ Impression Ekkamai

15 พฤศจิกายน 2562 Opportunity Day ไตรมาส 3/2562

เวลา 13:30 น. - 14:30 น. ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สยามพารากอน

08 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารพบนักลงทุนผ่านโครงการ Company Snapsoht @NOMURA

เวลา 13.00 น. - 14.00 น. สถานที่ ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา

05 ตุลาคม 2562 สัมมนา "หุ้นแซ่บต้นน้ำ" ช่วงผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน พบนักลงทุน

เวลา 12.00 น. - 17.00 น. สถานที่ อาคารสยามกลการ ชั้น 5 ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม

09 กันยายน 2562 Opportunity Day ไตรมาส 2/2562

เวลา 09.00 น. – 10.00 น. สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

30 สิงหาคม 2562 เยี่ยมชมกิจการบริษัทจากกลุ่มนักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

เวลา 14.30 น. – 16.00 น. สถานที่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

29 สิงหาคม 2562 บรรยายภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ

เวลา 13.30 น. – 15.00 น. สถานที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน)

28 สิงหาคม 2562 งานแถลงข่าว: ผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งปีแรก และทิศทางบริษัทในครึ่งหลังของปี 2562

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สถานที่ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

13 มิถุนายน 2562 บรรยายภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ

เวลา 13.15 น. – 14.30 น. สถานที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ห้องอบรมชั้น 3

12 มิถุนายน 2562 Opportunity Day ไตรมาส 1/2562

เวลา 11.20 น. – 12.35 น. สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603