นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น Warrants (ALL-W1) ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2563

เปิดตัวโครงการ

20 โครงการ

มูลค่าโครงการ

25,730

ล้านบาท

รายได้รวม

2,220.57

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

8,164.44

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
2.86 THB
+0.02 (0.70%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ