นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2562

เปิดตัวโครงการ

19 โครงการ

มูลค่าโครงการ

24,200

ล้านบาท

รายได้รวม

2,918.22

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

7,631.62

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.18 THB
+0.18 (6.00%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินรายปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ