นักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงบันดาลใจทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยและมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย

พันธกิจ

บริษัทมีความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการดำรงชีวิตทุกความต้องการของลูกค้าและเป็น Class of Living ในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

การมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ในรัศมีสถานีขนส่งมวลชนระบบรางและทำเลอื่นที่มีศักยภาพ

การพัฒนาและออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้จริง

การพิจารณาโอกาสการลงทุนและซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย