นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทั้งโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ เช่น ทาวน์โฮม ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รวมถึงธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดต่างประเทศ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นพัฒนาโครงการ ในทำเลที่ตั้งบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน การออกแบบที่ทันสมัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครัน การออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในราคาที่ใครๆ สามารถเป็นเจ้าของได้

ตามแนวคิด Class of Living “ชีวิตที่มีระดับ คือชีวิตที่คุณเลือกเอง”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินงานโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมาแล้ว 19 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 24,000 ล้านบาท แบ่งตามประเภทและสถานะโครงการได้ดังนี้

  • โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จและปิดโครงการ: 5 โครงการ (คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 5 โครงการ)
  • โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์: 4 โครงการ (คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 3 โครงการและทาวน์โฮม 1 โครงการ)
  • โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการขาย: 4 โครงการ (คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 4 โครงการ)
  • โครงการที่อยู่ระหว่างการขายและรอการพัฒนา: 6 โครงการ (คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 4 โครงการ และคอนโดมิเนียมแบบ High Rise 2 โครงการ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย และโครงการ อสังหาริมทรัพย์แนวราบ

โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย

กลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแบบ High Rise และ Low Rise โดยเน้นทำเลที่ตั้งโครงการบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯ เป็นหลักภายใต้ชื่อโครงการดังนี้

โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

“The Vision” พัฒนาโดยบริษัทฯ เป็นโครงการทาวน์โฮม

เน้นทำเลที่ตั้งในเมือง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเชื่อมโยงถนนได้หลายสาย เชื่อมต่อใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน ที่มีรายได้ระดับประมาณ 40,000 บาท - 100,000 บาท ต่อเดือน โดยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยว เหมาะกับการใช้งานทั้ง ผู้สูงอายุ วัยทำงาน และเด็ก เป็นทาวน์โฮม 2 และ 3 ชั้น มีให้เลือกแบบประเภทหน้ากว้าง 5 เมตร และ หน้ากว้าง 5.5 เมตร ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการภายใต้ชื่อ The Vision จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Vision Ladprao - Nawamin

Thai D ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือนักลงทุนต่างประเทศที่มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและมีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของตัวเอง อีกทั้งต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนและเอาห้องออกให้เช่า รวมถึงเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยเวลาเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนยามเกษียณในประเทศไทย ทั้งนี้ Thai D ให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าสำหรับโครงการที่กลุ่มบริษัทพัฒนาและมีแผนการขายห้องชุดของโครงการให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ โดยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติ ได้กำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ 49.0 ของพื้นที่ขายทั้งหมดของโครงการ ในปัจจุบันโครงการของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะทำเลย่านถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก เป็นที่นิยมและได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวต่างชาติ นอกจากนี้ Thai D ยังให้บริการกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ให้บริการกับโครงการที่อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันกับโครงการของกลุ่มบริษัทโดยตรง

ธุรกิจลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นจากช่องว่างของช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหม่ที่เริ่มทำธุรกิจ ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากช่องว่างดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโมเดลธุรกิจนี้ขึ้นโดยมีลักษณะเป็นการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการรายอื่นในทำเลที่มีศักยภาพซึ่งกลุ่มบริษัทได้คัดสรรตามความต้องการของลูกค้าในตลาด นำห้องมาปรับปรุงและตกแต่งตามเอกลักษณ์ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ก่อนที่จะนำมาขายให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่จะเห็นห้องชุด ส่วนกลาง และอาคารที่สร้างแล้วเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ก่อนการตัดสินใจซื้อ หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อห้องชุดจากผู้พัฒนาโครงการที่เป็นที่รู้จักทั่วไปในตลาด อยู่ในทำเลที่ดี ที่ราคาสมเหตุสมผล เป็นต้น

เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้า กลุ่มบริษัทมี ALL Prop ทำหน้าที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้กับโครงการที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท โดยจะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีการโอนห้องชุดของโครงการ และให้บริการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ปี ขอบเขตของการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด งานซ่อมบำรุง รวมถึงงานรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ โดยหลังจากให้บริการครบ 1 ปีแล้ว คณะกรรมการนิติบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการใหม่ซึ่งอาจจะพิจารณาให้ ALL Prop บริหารจัดการต่ออีกได้