นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณธนากร ธนวริทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปิดดำเนินการมา บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เคยปิดกั้นตนเอง บริษัทฯ ไม่เพียงแต่พัฒนาโครงการอสังหาเพื่อการอยู่อาศัย แต่ยังให้บริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ซึ่งถือเป็น"Total Real Estate Solutions"

ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการ แต่ยังรวมไปถึงการซื้อโครงการที่สร้างแล้วเสร็จมาขายต่อ และการให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทและผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น นอกจากนี้การพัฒนาที่ดิน ก็สามารถพัฒนาเป็นโครงการรูปแบบไหนก็ได้ ตอบสนองความต้องการของตลาด

All Inspire คำคำนี้มีความหมายถึง แรงบันดาลใจที่ทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้ ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความใฝ่รู้ที่ไม่เคยเกี่ยงงาน ผมเชื่อว่า ผมสามารถผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า และขยายตัวได้อย่างมั่นคง ซึ่งในการทำธุรกิจ นอกเหนือจากความแม่นยำในการมองทำเล ความเข้าใจในลูกค้าและการวางคอนเซ็ปต์โครงการอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือ การสร้างคน สร้างทีมงานที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ All Inspire เป็นองค์กร Employer of Choice องค์กรในดวงใจที่คุณรุ่นอยากร่วมงาน ซึ่งนั่นหมายถึง การสร้างองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พร้อมทั้งเลือกพนักงานที่เก่งและดี เข้ามาร่วมงาน

และวันนี้บริษัทฯ พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 150 ล้านหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ วางเป้าหมายก้าวสู่การเป็นอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ