นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท :
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
All Inspire Development Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย สำหรับโครงการประเภทคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18-19 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ :

02-029-9988

เว็บไซต์ :

https://www.allinspire.co.th

เลขทะเบียนบริษัท

0107558000458

ทุนจดทะเบียน

1,676,491,003.50 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

671,632,222 บาท