นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2563

เปิดตัวโครงการ

20 โครงการ

มูลค่าโครงการ

25,730

ล้านบาท

รายได้รวม

2,220.57

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

8,164.44

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
1.07 THB
+0.01 (0.94%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ