นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Opportunity Day ไตรมาส 2/2562

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ณ ไตรมาส 2/2562

เปิดตัวโครงการ

1 โครงการ

มูลค่าโครงการ

1,200.00

ล้านบาท

รายได้รวม

839.58

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

6,679.37

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
4.12 THB
-0.02 (-0.48%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 - 19 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ