นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2562

เปิดตัวโครงการ

19 โครงการ

มูลค่าโครงการ

24,200

ล้านบาท

รายได้รวม

2,918.22

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

7,631.62

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
3.24 THB
-0.06 (-1.82%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินรายปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 - 19 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ