นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ณ ไตรมาส 3/2562

เปิดตัวโครงการ

1 โครงการ

มูลค่าโครงการ

1,100.00

ล้านบาท

รายได้รวม

647.44

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

6,644.52

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
2.94 THB
-0.08 (-2.65%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินรายปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 - 19 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ