นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านทั้งหมด

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

บรรยายภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ณ ไตรมาส 1/2562

เปิดตัวโครงการ

2 โครงการ

มูลค่าโครงการ

6,163.88

ล้านบาท

รายได้รวม

852.36

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

6,195.76

ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

MAI: ALL
4.94 THB
+0.06 (1.23%)
ปรับปรุงเมื่อ:
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

Investor Kits
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 - 19 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถฝากอีเมล์ของท่านเพื่อรับการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ