Investor Relations

Message from CEO

Thanakorn Thanawarith

Chief Executive Officer

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปิดดำเนินการมา บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เคยปิดกั้นตนเอง บริษัทฯ ไม่ใช่บริษัท Pure Residential Real Estate แต่เป็น Total Real Estate Solutions

ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การซื้อที่ดินมาพัฒนาโครงการ แต่ยังรวมไปถึงการซื้อโครงการที่สร้างแล้วเสร็จมาขายต่อ และการให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษัทและผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น นอกจากนี้การพัฒนาที่ดิน ก็สามารถพัฒนาเป็นโครงการรูปแบบไหนก็ได้ ที่มีความต้องการของตลาด

All Inspire คำคำนี้มีความหมายถึง แรงบันดาลใจที่ทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้ ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความใฝ่รู้ที่ไม่เคยเกี่ยงงาน ผมเชื่อว่า ผมสามารถผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า และขยายตัวได้อย่างมั่นคง ซึ่งในการทำธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การมองทำเลแม่น ลูกค้าแม่น คอนเซ็ปต์แม่น แต่การสร้างคน สร้างทีมงานที่ดี คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ All Inspire เป็นองค์กร Employer of Choice องค์กรที่ใช่ จากภายในใจพนักงาน ซึ่งนั่นหมายถึง การสร้างองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พร้อมทั้งเลือกพนักงานที่เก่งและดี เข้ามาร่วมงาน

และวันนี้บริษัทฯ พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 150 ล้านหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ วางเป้าหมายก้าวสู่การเป็นอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ